PayEx Lärosäteskonto

Tjänsten har fr.o.m. 11 september 2018 bytt namn till PayEx Lärosäteskonto . Tjänsten fungerar likt tidigare och utöver namnändringen ändras inte innehållet eller erbjudandet i tjänsten. Om du har några frågor kring namnbytet, tjänsten eller om du har problem med inloggning kontaktar du oss enklast på ehandel@payex.com.

Pengar som du har innestående på konto omfattas av Riksgäldens insättningsgaranti. Läs mer om insättningsgarantin på www.insattningsgarantin.se.

På grund av ökade krav för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, och svårigheten att identifiera utländska användare, har vi valt att bara acceptera nya användare som är svenska eller norska medborgare (med undantag för utbytesstudenter vid svenska universitet och högskolor). Om du inte tillhör någon av ovanstående grupper kan vi i dagsläget tyvärr inte godkänna din ansökan.

 

Frågor?

PayEx Lärosäteskonto FAQ