PayEx Konto

Tjänsten PayEx Konto kommer inom kort begränsas. De huvudsakliga förändringarna är att betalsätt för laddning av konto i SEK begränsas till kortbetalning och möjligheten att föra över pengar till andra användare upphör 2017-12-01. Hanteringen av valutorna NOK, DKK, EUR, GBP och USD, samt möjligheten att betala hos anslutna handlare, med undantag för svenska universitet och högskolor, upphör 2017-12-31.

Pengar som du har innestående på ditt PayEx Konto omfattas av Riksgäldens insättningsgaranti. Läs mer om insättningsgarantin på www.insattningsgarantin.se. Från och med 2017-12-01 kan du avgiftsfritt ta ut dina insatta pengar. Konton i ovanstående valutor stängs 2017-12-31. Hinner du inte ta ut dina pengar innan dess så kan du kontakta oss på ehandel@payex.com. Detsamma gäller om du har några frågor eller har problem med inloggning,

På grund av ökade krav för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, och svårigheten att identifiera utländska användare, har vi valt att bara acceptera användare som är svenska eller norska medborgare (med undantag för utbytesstudenter vid svenska universitet och högskolor). Om du inte tillhör någon av ovanstående grupper kan vi i dagsläget tyvärr inte godkänna din ansökan.

Frågor?

PayEx Konto FAQ